“If a new result is to have any value, it must unite elements long since known, but till then scattered and seemingly foreign to each other, and suddenly introduce order where the appearance of disorder reigned.” (Wilfred Bion)

Werkwijze

Voor psychotherapie start zal ik na inventarisatie van klachten en achtergrond in één of een aantal gesprekken, komen met een voorstel voor behandeling in een behandelplan.
Waar nodig maak ik gebruik van samenwerkingsverbanden met andere psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen en huisartsen in de vorm van overleg en/of structurele intervisie.

Alleen strikt noodzakelijke inhoudelijke informatie over de behandeling wordt enkel met uw toestemming met de huisarts of een andere behandelaar uitgewisseld. Dit kan zijn bij melding van aanvang of afsluiting van een behandeling. Bij voorkeur doe ik deze informatie uitwisseling enkel via de patiënt/cliënt zelf.

Wachttijden

Mijn praktijk hanteert geen wachtlijst. Als de wachttijd meer dan vier weken is (‘Treeknorm GGZ’), dan kan ik helaas geen nieuwe patiënten meer aannemen. Om teleurstelling te voorkomen, raad ik u aan om vóór uw aanmelding telefonisch of per e-mail met mij te overleggen over de mogelijkheden.

Bereikbaarheid

Voor ingeschreven cliënten ben ik in principe tijdens kantoortijden bereikbaar telefonisch en per e-mail. Bij zeer dringende zaken buiten kantoortijden, die niet enkele uren kunnen wachten, kan contact opgenomen worden met de huisarts of huisartsenpost. Die kan dan de crisisdienst van de Spoedeisende Psychiatrie in schakelen indien nodig.

Mijn praktijk is niet ingericht op hulp in crisissituaties en/of bij acute psychotische toestandsbeelden, ernstige eetstoornissen of ernstige verslavingsproblemen. Wanneer u verwacht regelmatig hulp buiten de afspraken om nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een GGZ-instelling.

In geval van vakantie of langer durende afwezigheid kan waarneming worden geregeld binnen mijn samenwerkingsverbanden.

Praktijk gesloten 2023-2024:

Klachtenregeling

Het is belangrijk wanneer u onvrede voelt over de behandeling of het behandelaanbod dit eerst met mij te bespreken. Verloopt dit niet naar uw tevredenheid, dan kunt u in mijn praktijkfolder terugvinden waar bemiddeling plaats kan vinden en waar u een klacht kunt indienen.

Contact

Om na een prachtige dag alles nog eens te kunnen herleven is onbetaalbaar!

Aanvraag verzonden!

Bedankt voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.