“Play like dreams serves the function of self realization.” (Donald W. Winnicot)

Leertherapie

Mensen die in opleiding zijn tot psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut zijn vaak verplicht voor hun opleiding enige tijd in leertherapie te gaan. Ik ben door de NVPP gevraagd als leertherapeut voor psychotherapeuten in opleiding. Tevens ben ik erkend leertherapeut voor psychiaters in opleiding. Verder kunnen ook ervaren professionals in de GGZ er soms goed aan doen nog weer een stuk leertherapie te volgen.

Maar ook professionals die niet in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn, zoals managers, huisartsen, maatschappelijk werkers of medisch specialisten, kunnen behoefte hebben hun functioneren te verbeteren. Dit kan door het volgen van een psychoanalytische leertherapie en door het volgen van supervisie.

De kosten van leertherapie bedragen € 125,- per sessie van drie kwartier. Voor de intakegesprekken breng ik € 150,- per gesprek in rekening.

Contact

Om na een prachtige dag alles nog eens te kunnen herleven is onbetaalbaar!

Aanvraag verzonden!

Bedankt voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.