“Wanneer een dwaling collectief wordt, dan verkrijgt het de kracht van een waarheid.” (Anna Freud)

Psychoanalyse

Psychoanalyse is gebaseerd op psychoanalytische theorieën en inzichten. Het is een intensievere behandeling dan psychoanalytische psychotherapie. Sessies duren eveneens drie kwartier, maar vinden vier of vijf keer per week plaats.

Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde vrije associatie. Dit betekent dat u gevraagd wordt alles te zeggen wat in u opkomt. Het is de bedoeling dat u uw gewone dagelijkse bezigheden, zoals werk en opleiding, gewoon continueert. Mensen zijn meestal meerdere jaren in analyse.

In deze hoogfrequente vorm van psychotherapie krijgt de relatie een intensievere vorm. Binnen de therapeutische relatie (de overdrachtsrelatie) ontwikkelen zich de impasses en patronen die ook in het dagelijks leven tot problemen leiden. Het onder woorden brengen van pijnlijke of storende gevoelens, uitwisseling van de onbewuste communicatie en interpretatie van de overdracht geeft emotioneel inzicht. Het is de internalisering van deze ervaring die tot verandering leidt.

Psychoanalyse is niet primair gericht op het wegnemen van klachten en symptomen, maar op het vergroten van zelfkennis en contact maken met uw innerlijke belevingen. Mede door de hoge frequentie van de sessies zullen interactiepatronen, die vaak al heel vroeg in het leven zijn ontstaan, herhaald en beleefd worden in de relatie met mij. Bewustwording van deze patronen, en van onbewuste motieven die ten grondslag liggen aan uw gedrag en belevingen staan centraal. Door te liggen op een bank, waarbij ik achter u zit, wordt dit soms moeilijke proces bevorderd.

Contact

Om na een prachtige dag alles nog eens te kunnen herleven is onbetaalbaar!

Aanvraag verzonden!

Bedankt voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.