“All sorts of things in this world behave like mirrors.” (Jacques Lacan)

Inleiding

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn gebaseerd op de theorieën van Freud, Klein, Winnicot, Bion en Lacan om maar een paar bekende analytici te noemen. Deze en ook meer moderne hedendaagse psychoanalytische theorieën en wetenschappelijk inzichten van bijvoorbeeld Fonagy en Target maken de psychoanalyse een levende wetenschap en een behandeling van alle tijden.

Mensen worden in hun belevingen en in hun doen en laten gedreven door motieven waarvan ze zich vaak niet bewust zijn. Je voelt je bijvoorbeeld onrustig of bedrukt bij het ontwaken, zonder woorden voor dat gevoel. Of je hebt steeds terugkerende vergelijkbare aanvaringen met anderen. Of je hebt terugkerende dromen of je durft geen intieme relatie aan te gaan. En dat zonder te begrijpen waarom dat zo is. Gedachten, gevoelens, fantasieën en verlangens die beangstigend zijn of met schaamte gepaard gaan, worden gewoonlijk op allerlei manieren weggemaakt richting het onbewuste. Bijvoorbeeld door er niet meer aan te denken of het met boosheid af te reageren naar de buitenwereld. Ook dat gebeurt vaak ongemerkt en onbewust. Het is dit onbewuste waar Freud zich zo voor fascineerde en velen na hem inspireerde meer van te willen begrijpen.

Relationele ervaringen in de vroege jeugd met familie en naasten, maar ook latere ervaringen, hebben veel invloed op hoe mensen zich ontwikkelen. Zoals ook ervaringen op school, in opleidingssituaties, op werk en seksuele ervaringen. Mensen herhalen vanuit hun vroege en latere ervaringen in hun leven vaak dezelfde onbewuste patronen in belevingen en gedragingen, zelfs wanneer dat vervelende gevolgen heeft. Iedereen vormt in zichzelf blauwdrukken van vroege/belangrijke relaties (objectrelaties) die zich vervolgens herhalen in hun leven. Het leren kennen van deze onbewuste patronen, van verborgen motieven, fantasieën, gedachten, gevoelens en verlangens staat centraal in psychoanalytische behandelingen. Bewuster worden daarvan kan leiden tot vermindering van problemen.

Vraag jij je af of een psychoanalyse of een psychoanalytische psychotherapie iets voor jou zou kunnen zijn? Lees dan vooral verder en laat je ook inspireren op de websites van Stichting Breukvlakken, ‘Psychoanalyse Leeft!‘ en ‘Psychoanalytische Verhalen’ of luister naar de Freudcast van onze Belgische collega’s. En natuurlijk vind je ook heel veel nuttige informatie op de websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Inleiding

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn gebaseerd op de theorieën van Freud, Klein, Winnicot, Bion en Lacan om maar een paar bekende analytici te noemen. Deze en ook meer moderne hedendaagse psychoanalytische theorieën en wetenschappelijk inzichten van bijvoorbeeld Fonagy en Target maken de psychoanalyse een levende wetenschap en een behandeling van alle tijden.

Mensen worden in hun belevingen en in hun doen en laten gedreven door motieven waarvan ze zich vaak niet bewust zijn. Je voelt je bijvoorbeeld onrustig of bedrukt bij het ontwaken, zonder woorden voor dat gevoel. Of je hebt steeds terugkerende vergelijkbare aanvaringen met anderen. Of je hebt terugkerende dromen of je durft geen intieme relatie aan te gaan. En dat zonder te begrijpen waarom dat zo is. Gedachten, gevoelens, fantasieën en verlangens die beangstigend zijn of met schaamte gepaard gaan, worden gewoonlijk op allerlei manieren weggemaakt richting het onbewuste. Bijvoorbeeld door er niet meer aan te denken of het met boosheid af te reageren naar de buitenwereld. Ook dat gebeurt vaak ongemerkt en onbewust. Het is dit onbewuste waar Freud zich zo voor fascineerde en velen na hem inspireerde meer van te willen begrijpen.

Relationele ervaringen in de vroege jeugd met familie en naasten, maar ook latere ervaringen, hebben veel invloed op hoe mensen zich ontwikkelen. Zoals ook ervaringen op school, in opleidingssituaties, op werk en seksuele ervaringen. Mensen herhalen vanuit hun vroege en latere ervaringen in hun leven vaak dezelfde onbewuste patronen in belevingen en gedragingen, zelfs wanneer dat vervelende gevolgen heeft. Iedereen vormt in zichzelf blauwdrukken van vroege/belangrijke relaties (objectrelaties) die zich vervolgens herhalen in hun leven. Het leren kennen van deze onbewuste patronen, van verborgen motieven, fantasieën, gedachten, gevoelens en verlangens staat centraal in psychoanalytische behandelingen. Bewuster worden daarvan kan leiden tot vermindering van problemen.

Vraag jij je af of een psychoanalyse of een psychoanalytische psychotherapie iets voor jou zou kunnen zijn? Lees dan vooral verder en laat je ook inspireren op de websites van Stichting Breukvlakken, ‘Psychoanalyse Leeft!‘ en ‘Psychoanalytische Verhalen’ of luister naar de Freudcast van onze Belgische collega’s. En natuurlijk vind je ook heel veel nuttige informatie op de websites van de verschillende beroepsverenigingen.

Laatste blog's: