Praktijk J. A. Koetsier

Praktijk J. A. Koetsier

Therapie

Wanneer u terugkerend last hebt van psychische problemen zoals angst, somberheid, identiteitsproblemen of relatieproblemen in brede zin. Of als kortdurende behandelingen tot nog toe onvoldoende vruchten hebben afgeworpen, dan kan het zijn dat u baat heeft bij een langer durende inzichtgevende psychotherapie. Wanneer u last heeft van onverwerkte traumatische ervaringen, kan het zijn dat u meer baat heeft bij een behandeling middels EMDR. In beide gevallen is het van belang te beseffen dat psychotherapie specialistische zorg is waarvoor u een verwijzing van uw huisarts nodig heeft.

Naast inzichtgevende psychoanalytische psychotherapie en EMDR, bied ik ook de mogelijkheid van een psychoanalyse (ook wel “bankanalyse”). Waar een EMDR behandeling relatief kort is, daar zijn de psychoanalytische psychotherapie en de psychoanalyse langdurige therapievormen.

Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse

De behandeling is gericht op alles wat er in u omgaat: zoals zaken waar u tegenaan loopt in uw relatie, op uw werk of in contacten met vrienden of kennissen. Of herinneringen, nare ervaringen of prettige ervaringen, dromen en fantasieën. Het kan ook gaan over gedachten en gevoelens die u kunt hebben ten aanzien van mij. Hier zijn vaak patronen te ontdekken die samenhang hebben met uw achtergrond en welke zich herhalen in uw dagelijks leven. Het uiten van uw gedachten, gevoelens en fantasieën, het leren kennen van de angsten die dit oproept en de manieren waarop u deze angsten uit de weg gaat, staan centraal. In de behandeling gaat u uw belevingen beter begrijpen, waardoor u zich krachtiger voelt en u uw problemen anders kunt aanpakken.
Psychoanalytische psychotherapie is een inzichtgevende therapie gebaseerd op de psychoanalytische theorieën. Sessies duren drie kwartier en vinden één, twee of drie keer per week plaats.
Een psychoanalyse of de bankanalyse is een intensieve vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij ligt de patiënt op een bank en de analyticus zit erachter. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde vrije associatie, dit betekent dat u gevraagd wordt alles te zeggen wat in u opkomt. Het is de bedoeling dat u uw gewone dagelijkse bezigheden, zoals werk en opleiding, zoveel mogelijk continueert. Een analyse wordt in principe niet vergoed.
Voor meer informatie over psychoanalytische behandelingen kijk dan op de website van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (www.npav.nl).

EMDR

Een veel gebruikte en aanbevolen behandelmethode bij trauma gerelateerde klachten is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De EMDR behandeling houd kort gezegd in dat de gevoeligheid van de gebeurtenis vermindert door aan de nare gebeurtenis te denken in combinatie met een afleidende stimulus. zoals bij voorbeeld oogbewegingen (of andere vormen van afleidende stimulatie). Tijdens dit proces ervaart u gedurende 6-10 sessies een afname van de spanningsklachten en ruimte om een andere betekenis te geven aan de gebeurtenis waardoor deze neutraler kan worden opgeslagen
Soms kan de EMDR ook onderdeel zijn van een breder behandelplan.
Wilt u meer weten over EMDR kijk dan op de website www.emdr.nl.