Praktijk J.A. Koetsier

Privacy

Hoe er in de praktijk in praktische zin wordt omgegaan met uw privacy kunt u vinden in de Praktijkfolder

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Dit betekend dat in mijn praktijk de daartoe benodigde maatregelen zijn getroffen en ik voldoe aan de noodzakelijke eisen. Zie hiertoe ook de Privacystatement van de praktijk.

Mw. Drs. J.A. Koetsier

Brugstraat 7A-2 (2e verdieping)

9712 AA Groningen